Informationer

Foreningens CVR-nr. 34496862

Kontingent

Medlemskontingent i Grundejerforeningen Ullerødpark udgør for tiden 1.900 kroner om året. For nye medlemmer er der desuden et indmeldelsesgebyr svarende til 25 procent af det årlige kontingent til foreningen.

 

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Danske Bank hvert år efter generalforsamlingen. Regnr 1551 Kontonr 7210493 inden den 7. april.


Tilmeld dig MailService

Vi forsøger at begrænse mængden af papir og udskrifter af forskellig art. Kommunikation til medlemmer i grundejerforeningen sker primært via hjemmesiden, men understøttes af MailService, hvor bestyrelsen løbende udsender nyheder eller links til Nyheder på hjemmesiden.


Derfor er det vigtigt, at du som grundejer informerer bestyrelsen om din mailadresse og holder os informeret om eventuelle ændringer. Skriv til grundejerforeningen på mail@ullerodpark.dk og angiv hvilken mailadresse du ønsker vi skal anvende, for at du modtager de aktuelle nyheder.


Skoler & Institutioner

Jellerød Børnegård

Fasangården Børnehave

Kokkedal Skole

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG)

Rungsted Gymnasium


Nødopkald

Nordforbrænding I/S, fjernvarme

Fredensborg Forsyning, vand og kloak


Fritidsfaciliteter

Kokkedal Golfklub

Simons Golf Club

Hørsholm Golfklub

Rungsted Golfklub


Kokkedal Rideklub

Rungsted Rideklub


Hørsholm Idrætspark

Ældresagen i Fredensborg


Lokalplaner mm

Lokalplan  44A

Tillæg til lokalplan 44A

Deklaration

Placering af varmepumper

 

Foreningens vedtægter

Vedtægter

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 afholdt

onsdag, den 12. februar 2020, kl. 19-22

 

Indkaldelse og dagsorden


Referater

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

 

Aktuelt budget

Budget 2020

 

Godkendte regnskaber

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2015

 

Spørgsmål & Svar

Læs her svarene på de mest almindelige spørgsmål fra ejendomsmægleren i forbindelse med et hussalg.

 

Øvrige oplysninger

  • Udgifter til vedligeholdelse af fællesarealerne indgår i grundejerforeningens kontingent.
  • Gartner Søren Sømod står for vedligeholdelsen af de store fællesarealer.
  • Der er ikke aftalt udgifter til ekstraordinære investeringer, jvf. budgettet.
  • Der afsættes årligt et beløb til vedligeholdelse af den omkransende rosenhæk, der så kan beskæres hvert 5. år.
  • Der afsættes ikke længere (fra og med 2018) midler til klimatilpasning og afvanding af fællesarealerne.

 

Copyright Grundejerforeningen Ullerødpark © All Rights Reserved