Informationer

Årligt medlemskontingent

Medlemskontingent i Grundejerforeningen Ullerødpark udgør for

tiden 1.900 kroner om året. For nye medlemmer er der desuden

et indmeldelsesgebyr svarende til 25 procent af det årlige

kontingent til foreningen.

 

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Danske Bank

hvert år efter generalforsamlingen.


Regnr 1551 Kontonr 7210493 inden den 1. april og husk at angive

vænge og husnummer.


Tilmeld dig MailService

Vi forsøger at begrænse mængden af papir og udskrifter af forskellig art.


Kommunikation til medlemmer i grundejerforeningen sker primært via hjemmesiden, men understøttes af MailService, hvor bestyrelsen kontinuerligt udsender nyheder eller links til Nyheder på hjemmesiden.


Derfor er det vigtigt, at du som grundejer informerer bestyrelsen om din mailadresse og holder os informeret om eventuelle ændringer. Skriv til grundejerforeningen på mail@ullerodpark.dk og angiv hvilken mailadresse du ønsker vi skal anvende, for at du modtager de aktuelle nyheder.


Facebook-gruppe i foreningen

Der er oprettet en lukket gruppe på Facebook (hedder Ullerødpark)

som bestyrelsen ikke er ansvarlig for. Derimod kan alle der bor i

foreningen anmode om at blive medlem.


Her kan du erfaringsudveksle med de øvrige grundejere, sætte

ting til salg eller forære dem væk, skabe debat om interessante

temaer eller andet der passer til en Facebook-side.


Husk at bevare en ordentlig tone i den indbyrdes kommunikation.


Skoler & Institutioner

Jellerød Børnegård

Kokkedal Skole

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG)

Rungsted Gymnasium


Nødopkald

Norfors, fjernvarme

Fredensborg Forsyning, vand og kloak


Fritidsfaciliteter

Kokkedal Golfklub

Simons Golf Club

Hørsholm Golfklub

Rungsted Golfklub


Kokkedal Rideklub

Rungsted Rideklub


Hørsholm Idrætspark

Ældresagen i Fredensborg


Foreningens

CVR-nr: 34496862


Lokalplaner mm

Lokalplan  44A

Tillæg til lokalplan 44A

Deklaration

Placering af varmepumper

 

Foreningens vedtægter

Vedtægter

 

Ekstraordinær
Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling april 2023


Forslag vedr. inddragelse af Klimatilpasningspenge til renovering af fællesarealer 


Forslag vedr. Udskiftning af Rosenhækken fremsendt af Planteudvalget


Generalforsamling 2023

Revideret Indkaldelse til Generalforsamling april 2023


Bilag a - Forslag til finansiering af opsætning af Hjertestarter i foreningen


Bilag b -Forslag til udskifning af Hybenhækken ud mod Ullerødgårdsvej


Bilag c-f - Forslag fra Skjold Møller


Bilag g - Forslag til præcisering af dispensation fra lokalplan vedr solceller


Bilag h - Forslag til tilføjelser af fælles arealer til vedtægternes §1


Referater

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

 

Aktuelt budget

Budget 2023

 

Godkendte regnskaber

Regnskab 2022

Regnskab 2021

Regnskab 2020

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Regnskab 2016

 

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev april 2023

Nyhedsbrev december 2022

Nyhedsbrev september 2022

Spørgsmål & Svar

Læs her svarene på de mest almindelige spørgsmål fra ejendomsmægleren i forbindelse med et hussalg.

 

Øvrige oplysninger

  • Udgifter til vedligeholdelse af fællesarealerne indgår i grundejerforeningens kontingent.
  • Gartner Søren Sømod står for vedligeholdelsen af de store fællesarealer.
  • Der er ikke aftalt udgifter til ekstraordinære investeringer, jvf. budgettet.
  • Der afsættes årligt et beløb til vedligeholdelse af den omkransende rosenhæk, der så kan beskæres hvert 5. år.
  • Der afsættes ikke længere (fra og med 2018) midler til klimatilpasning og afvanding af fællesarealerne.