Planteudvalg

Lokale planteudvalg i vængerne


Hvert af de fem vænger, Vagtel-100, Vagtel-200, Sneppe-100, Sneppe-200 og Rype-100, etablerer et lokalt Planteudvalg.


Formålet med lokale Planteudvalg er, at grundejerne kan være med til at sætte et eget præg på deres vænge, som samtidig er med til at forskynde vores grundejerforening. Og samtidig sparer vi på de fælles gartnerudgifter.


Planteudvalget kan enten bestå af samtlige vængets beboere eller et mindre antal af vængets beboere, valgt af beboerne til at varetage vængets interesser.


Planteudvalget udnævner en talsmand, der har til opgave at koordinere tiltag i vænget, samt være kontaktperson til bestyrelsen.

  • Hvis der allerede er en repræsentant fra vænget i grundejerforeningens bestyrelse, er han eller hun automatisk talsmand for det pågældende vænges Planteudvalg.
  • Hvis der er flere repræsentanter fra vænget i bestyrelsen, er en af dem, efter eget valg, automatisk talsmand for det pågældende vænge.
  • Hvis vænget ikke har en repræsentant i bestyrelsen, så vælges (ved simpelt flertal i vænget) en tals­mand og navnet meddeles til bestyrelsen.


Planteudvalget har til opgave, at arbejde for forskønnelse og vedligeholdelse af de arealer, der tilhører vænget, og som ikke varetages af gartneren.Planteudvalget råder over maksimalt årligt 120 kr. pr. parcel, og hvis de 120 kr. ikke anvendes det første eller andet år, så er der tredje år 360 kr. til rådighed pr. parcel – hvilket er det maksimale opsparingsbeløb - uanset om midlerne anvendes eller ej. Såfremt vængerne har planer om projekter der koster mere end der er sparet op, så kan Planteudvalget vælge at søge bestyrelsen om yderligere midler af begrænset omfang.


Planteudvalgets disponible midler skal anvendes til aktiviteter i forbindelse med forskønnelse og vedligeholdelse af arealerne, indkøb/leje af værktøj/hjælpemidler samt indkøb og vedligeholdelse af legeredskaber.


Planteudvalget afgør ved simpelt flertal, hvordan de ønsker at anvende midlerne.


Udlæg refunderes hos kassereren mod aflevering af kvitterede fakturaer/boner samt en udfyldt

Aktivitets- og stemmeseddel.

UllerødparkStemmeseddel