Nyheder

Nyheder til grundejerne


Juni '24 - Ekstraordinær Generalforsamling d. 18 juni

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni. Indkaldelsen med informationer om tid og sted, samt procedure for indsendelse af forslag kan læses under informationer ude til højre.


Maj '24 - Inspektion af legepladser

Vi har fået 3 af vores legepladser officielt inspiceret, og det har desværre givet anledning til handling.


Læs venligst nyhedsbrevet for maj 2024.


De 3 inspektionsrapporter kan findes her:


Sneppevænget 205


Overfor Vagtelvænget 107


Vagtelvænget 206


April '24 - Havedag d. 28 april kl.10

Foråret er kommet og dermed er også grundejerforeningens 1. fælles havedag/arbejdsdag nært forestående, og der er opgaver nok at tage fat på.


Vi nåede ikke det hele sidste gang, og flere opgaver er kommet til siden da.


Bestyrelsen håber på stor hjælp til at få arbejdet udført og vil efter nogle timers arbejde sørge for, at der står lidt fast føde og væske klar til indtagelse. Undervejs er der nok også behov for væsketilførsel, som der også vil blive sørget for.


For at få en fornemmelse af, hvor mange, der vil deltage i arbejdet, og især i fællesspisningen, bedes I meddele om deltagelse, og hvor mange, til Ebbe Andersen på mail: ea211sn@mail.com senest torsdag den 25. april.


Vi håber på stor aktivitet og gode samtaler undervejs i arbejdet.


Januar '24 - Generalforsamling d. 6. februar

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling d. 6. februar. Indkaldelsen med informationer om tid og sted, samt procedure for indsendelse af forslag kan læses under informationer ude til højre.


September '23 - Havedag d. 24 september kl.10

Kære grundejere

Vi havde en god arbejdsdag i foråret, hvor vi nåede at beskære vores forsytiaer på Sneppevænget, fik fjernet en del af en enebærbusk m.m.

Der er dog stadig en hel del på vores fællesarealer, der trænger til en overhaling eller oprydning.

Bestyrelsen Indbyder derfor endnu en gang til en arbejdsdag – 24. september- , hvor vi håber at alle vil være med til en yderligere forskønnelse af fællesarealerne.

- Vi har bl.a. en syren mellem Vagtelvængets 100 og 200 serie, der er væltet af stormen ”Hans”. Den skal fjernes

- Vi vil fortsætte med at rydde enebærbusken ud for Sneppevænget 110

- Tage lidt grene af Rønnebærtræet, der står ved indkørslen til Sneppevænget 100 serie

- Rydde op i området bag Sneppevænget 105, så gartneren bedre kan komme til at slå græs. (æblerne kan i øvrigt plukkes af interesserede grundejere)

- Beskære hækken ved legepladsen på Vagtelvænget, så der bliver bedre udsyn og luft til pladsen.

Og så ikke mindst vil bestyrelsen bede de grundejere, der har placeret trailere på den store parkeringsplads i Sneppevænget om at flytte dem væk den 24. september, så der kan fjernes ukrudt på pladsen.

Hvis disse arbejdsopgaver er for få, er der behov for fjernelse af enebærbusken ud for Sneppevænget 105.

Bestyrelsen håber, at en eller flere grundejere vil stille trailere til rådighed til at fjerne afskårne grene, enebærbuskene m.v.

Bestyrelsen vil efter veloverstået indsats indbyde til socialt samvær med lidt spiseligt og drikkeligt, så dagens indsats kan fordøjes på flere måder. Der vil selvfølgelig være drikkevarer for tørstige sjæle i løbet af dagen.

Af hensyn til dette traktement bedes deltagere på dagen meddele Ebbe Andersen, Sneppevænget 211,ea211sn@gmail.com, om deltagelse, og hvor mange der kommer fra hver husstand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Juni '23 - Aflysning af Sankt Hans

Om en uge er det Sankt Hans og traditionelt tidspunktet for bål. Bestyrelsen har drøftet den aktuelle situation med udpræget tørke, der har givet anledning til afbrændingsforbud i flere kommuner. Der er endnu ikke udstedt afbrændingsforbud i Fredensborg kommune, men det må forudses, at det kan blive aktuelt, såfremt det tørre vejr fortsætter.


Bestyelsen har derfor besluttet, at der ikke tændes bål på bålpladsen Sankt Hans aften. Det er lidt trist, at vi endnu en gang må aflyse den hyggelige sammenkomst, men risikoen, for at ilden breder sig ukontrolleret, er for stor.


Bestyrelsen vil i stedet overveje om efterårets "havedag" kan kombineres med hyggelige aktiviteter for hele familien efter veloverstået arbejde.

Rigtig god sommer.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


April '23 - Ekstraordinær Generalforsamling d. 9 maj

Bestyrelsen indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling d. 9 maj. Indkaldelsen med informationer om tid og sted, samt procedure for indsendelse af forslag kan læses under informationer ude til højre.


April '23 - Havedag d. 30 april kl. 10

Foråret er kommet og dermed er også grundejerforeningens 1. fælles havedag/arbejdsdag nært forestående, og der er opgaver nok at tage fat på.


Der er behov for beskæring af Forsytiaerne på Sneppevængets fællesareal og tilsvarende rundt om parkeringspladsen på Sneppevængets 100-serie.


Der skal også ske en beskæring af Tujaen ud for Sneppevænget 110.


Vi skal også have set på buskene på fællesarealet mellem Rypevænget 100-serien og 200-serien. Skal de skæres ned og gives endnu en chance, eller skal vi grave dem op.


På Vagtelvængets fællesareal ud mod Sneppevænget står der 2 store syrener, som vi også må tage et kik på. Det er muligvis lidt for tidligt at beskære dem, men det ville være godt, om de kunne komme til at fylde lidt mindre.


Vi har også en opgave med at se på fællesarealet bag Sneppevænget 105, hvor der ligger en del afklip, og hvor lågen indtil området har fået fjernet den ene del af låsetøjet.


Bestyrelsen håber på stor hjælp til at få arbejdet udført og vil efter nogle timers arbejde sørge for, at der står lidt fast føde og væske klar til indtagelse. Undervejs er der nok også behov for væsketilførsel, som der også vil blive sørget for.


For at få en fornemmelse af, hvor mange, der vil deltage i arbejdet, og især i fællesspisningen, bedes I meddele om deltagelse, og hvor mange, til Ebbe Andersen på mail: ea211sn@mail.com senest torsdag den 27. april.


Vi håber på stor aktivitet og gode samtaler undervejs i arbejdet.


Januar '23 - Generalforsamling d. 7. februar

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling d. 7. februar. Indkaldelsen med informationer om tid og sted, samt procedure for indsendelse af forslag kan læses under informationer ude til højre.


September'22 - Beskæring af træer og buske


å fredag den 2. september vil vores gartner komme og beskære nogle af vores buske og træer. Det drejer sig om træet på hjørnet i Vagtelvænget ud for 201, egetræerne på Sneppevængets 200 serie, nogle af de visne grene på birketræerne i samme vænge, justering af grenene på nogle af træerne i Sneppevængets 100 serie og kastanietræet på legepladsen i Rypevænget. Derudover vil lærkehækken i Sneppevængets 100 serie blive skåret ned, og på et senere tidspunkt vil han komme og fjerne rødderne.

Derudover vil der blive fjernet lavthængende grene på træer rundt om på fællesarealerne.

Parkerede biler på parkeringspladsenre i Sneppevængets 100-, og 200 serien bedes derfor flyttet/undlades parkeret på pladserne fredag, således gartneren kan udføre arbejdet uden prpoblemer.

Der er herudover fremkommet ønsker om forskellige beskæringer af træer og buske samt nyplantning. Disse ønsker vil bestyrelsen vurdere nærmere inden der iværksættes yderligere.


Juni '22 - Sankt Hans bål


Det er midsommer på næste torsdag den 23. Juni.

Derfor indbydes alle beboere i Ullerødpark til at fejre aftenen på bålpladsen på fællesarealet mellem Sneppevængets 100 og 200 serier.

Bålet tændes kl. 21.00, og der vil som sædvanlig være mulighed for at nyde en

forfriskning: vin, øl eller sodavand.

Benyt denne festlighed – efter vores coronalukkethed – til få en snak med beboere fra de forskellige vænger, og i det hele taget nyde, at vi igen kan samles uden mundbind.

Kalender 2024

Dato

Aktivitet

18. jun

ekstraordinær generalforsamling

23. jun

Sankt Hans

17. aug

Fest i grundejerforeningen

29. sep

Havedag


Forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder eller generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet.


Nyheder

Har du som grundejer ideer til information eller viden, som du mener kan være til glæde og gavn for resten af foreningen, så skriv til bestyrelsen eller webmaster.


Nyheder ajourføres når bestyrelsen har oplysninger de finder interessante og relevante for grundejerforeningens medlemmer.


Nyheder ligger maksimalt to år på hjemmesiden.