Nyheder

Nyheder til grundejerne


Juni '21 - Sankt Hans bål

Grundejerforeningen holder igen i år Sankt Hans

aften på fællesarealet ved Sneppevænget. Kom

klokken 21.00 og mød naboerne.


Foreningen byder på en forfriskning til de frem-

mødte. Der vil være øl, vand og vin. 


Bålet tændes kl. 21.30, og alle er velkomne,

så tag familien og evt. gæster med hen til bålet.


Januar '21 - Generalforsamlingen er aflyst

På grund af den igangværende Covid-19 pandemi har bestyrelsen valgt at aflyse - eller udsætte - årets generalforsamling, der skulle have været afholdt i februar jf. foreningens vedtægter (se under Informationer). Regnskabet for 2020 er afsluttet og ligger klar til godkendelse, og ligeledes er Budget 2021 klar til godkendelse ved næste generalforsamling. Vi håber på jeres forståelse.


Juni '20 - Sankt Hans bål

Grundejerforeningen holder igen i år Sankt Hans aften på fællesarealet ved Sneppevænget. Kom kl. 21.00 og mød Jeres naboer.

 

Foreningen byder på en forfriskning til de fremmødte. Der vil være øl, vand og vin.

På generalforsamlingen var der et ønske om, at der blev udvidet med vin, så det har vi i år valgt at efterkomme i håb om, at flere måske møder frem!

 

Bålet tændes kl. 21.30. Alle er velkomne, så tag familien og evt. gæster med hen til bålet.


Marts '20 - Kontingent 2020

Som vedtaget på generalforsamlingen 12. februar 2020 er årskontingentet 1.900 kr.

Beløbet bedes indbetalt til foreningens konto, 1551 - 7210493 senest fredag den 3. april 2020.

Husk at opgive vænge og husnummer ved indbetaling. Hvis man ikke bruger netbank, kan man få et girokort ved henvendelse. Link til Referat af generalforsamlingen 2020.


Mvh Marianne, kasserer, R108


Juni '19 - Sankt Hans bål

Så prøver vi igen i år, efter sidste års aflysning pga. afbrændingsforbud. Grundejerforeningen holder igen i år Sankt Hans bål på fællesarealet ved Sneppevænget. Kom kl. 21.00 og mød Jeres naboer. Foreningen byder på en forfriskning øl/vand til de fremmødte. Bålet tændes kl. 21.30. Alle er velkomne, så tag familie og venner med hen til bålet. 
Mvh. Bestyrelsen


April '19 - Aflysning af havedag

Den årlige havedag søndag den 14. april er aflyst. Bestyrelsen ser igen grund til at kalde sammen nu, da vi ikke har nogen større projekter til denne dag. Vi indkalder måske til en havedag senere på året.


Vi har, som aftalt på møde før generalforsamlingen, haft besøg af borgmester og chefen for Vej & Park i kommunen. De blev vist rundt i vores område og lidt udenfor. De fik set de ting vi talte om på mødet. De var meget positive og noterede sig flere ting fra vores område. Skal dog siges, at de allerede inden mødet havde været forbi, for at ordne deres sti gennem vores område for ukrudt. Nu afventer vi så en melding om belægningen her. Flere andre steder på vores side af banen, er der også synlige forbedringer. Så med lidt opmærksomhed, så kan vi skabe synlige forbedringer i området. Det vil vi fortsætte med overfor kommunen.

God Påske til alle grundejere!


Marts '19 - Betaling af kontingent

Som vedtaget på generalforsamlingen 5/2 2019 er årskontingentet 1500 kr. Beløbet bedes overført til grundejerforeningens konto, 1551 - 7210493 senest fredag den 5. april. Husk at opgive adresse.

 

Hvis man ikke bruger netbank, kan man få et girokort ved henvendelse til Marianne Winning

Rypevænget 108.


Marts '19 - Nyheder fra betyrelsen

 • Først skal lyde et tak for sidst på generalforsamlingen. Håber I også fandt vores besøg af borgmesteren spændende. Vi er allerede i dialog med kommunen om flere emner herfra. Se et lille referat fra mødet med Thomas Lykke Pedersen.
 • Referat fra generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden - se det her.
 • Husk vi afholder vores årlige havedag søndag den 14. april. Har I ideer til opgaver vi kan udfører denne dag, så send en mail til bestyrelsen. Vi vil så planlægge dagen herefter.
 • Fastelavn den 3. marts aflyses i år grundet manglende arrangør.
 • Husk at indbetale kontingent kr. 1.500,- til foreningen reg. 1551 konto 7210493.


Februar '19 - Besøg af borgmesteren

På årets generalforsamling fik vi besøg af Fredensborg borgmester Thomas Lykke Pedersen. Han underholdt med nyt fra kommunen, samt svarede på spørgsmål fra grundejerne. Et super godt indlæg, hvor spørgelysten også var stor - lige fra miljøprojekter, sikkerhed på Kokkedal Station, stierne omkring og planerne for området ved købmanden.


Herefter var der ordinær generalforsamling, desværre kun repræsenteret af 23 af de 62 huse. Godkendt regnskab og budget er uploadet under Informationer og referatet fra generalforsamlingen uploades så snart det er klart og godkendt.


Juli '18 - Ændring i bestyrelsen

Næstformand Anne Madelung har efter eget ønske i juni valgt, at udtræde af GF Ullerødparks bestyrelse. Bestyrelsen takker for hendes store arbejde gennem mange år.


Indtil generalforsamlingen i 2019 vil bestyrelsen se således ud:

Søren, formand

Marianne W, kasserer

Som bestyrelsesmedlemmer er fortsat Lars og Mads - og Ebbe, der var valgt som 1. supleant fungerer nu som bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling.

Marianne, suppleant

Ny næstformand vælges på et kommende bestyrelsesmøde efter sommerferien.


Juni '18 - Sankt Hans bål

Grundejerforeningen holder igen i år Sankt Hans på fællesarealet ved Sneppevænget. Foreningen byder på en forfriskning til de fremmødte. Bålet tændes kl. 21.00. Alle er velkomne, så tag familie og venner med hen til bålet.


Forbehold for aflysning p.g.a. afbrændingsforbud - i dette tilfælde udsendes en mail til jer.


April '18 - lidt fra Havedagen 2018

April '18 - Tilmelding til Havedag

Så er det blevet tid til tilmelding, til årets første fælles havedag i Grundejerforenigen Ullerødpark.

Som skrevet ud på mail tidligere afholder vi denne dag søndag d. 22. april 2018, kl. 10.00 - 13.00.


Vi mødes alle i carporten hos Ebbe, S211, hvor vi starter med en hurtig kop morgenkaffe. Herefter fordeles opgaverne og vi går ud på området. Vi har brug for, at der medbringes grensaks, ørnenæb, skovl, kost, rive, trillebør og tykke handsker. De der kan bidrage med en trailer, må også gerne tage denne med. Vi slutter med grillpølser kl. 13.00 efter endt oprydning.


Af hensyn til indkøb, bedes I tilmelde Jer. Tilmed Jer på mail slhm@mail.dk. F.eks "R107 deltager 2 stk". Vi glæder os til en hyggelig dag i vores fælles forening.


Januar '18 - Slå katten af tønden

Igen i år indbydes du og din familie til fastelavnshygge for børn og voksne - og barnlige sjæle.


Det foregår søndag den 11. februar klokken 14.00 i Sneppevængets nedre del (200-serien).


Klæd dig selv ud eller måske din mor og far - eller dine søskende eller dine bedsteforældre. Alle er velkommen. Se invitationen.


December '17 - Valg af ny formand

At vælge en ny formand til vores grundejerforening behøver ikke at være det store tema, men jeg vil alligevel gerne allerede nu meddele, at jeg har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen og som formand i GF Ullerødpark. Jeg har været utrolig glad for at arbejde i bestyrelsen i de sidste 10 år og jeg synes vi sammen har fået gennemført en del nye tiltag, men jeg har lyst til at stoppe mens legen er god.


Vi er en lille grundejerforening med 62 parceller, og hvis du sidder og tænker at du gerne vil give en hjælpende hånd i bestyrelsen og dermed være med til at udstikke retningen i fremtidens grundejerforening, så er muligheden der nu for at stille op i forbindelse med generalforsamlingen, der holdes den 6. februar 2018.


Har du en idé eller et forslag til en ny formand – eller kunne du selv tænke dig muligheden – så er du velkommen til at skrive til os i bestyrelsen på mail@ullerodpark.dk.


Michael Schmidt Nielsen, formand i GF Ullerødpark


November '17 - Tilmeld dig Facebook-gruppen

Så er grundejerforeningen blevet endnu mere digital. Vi har fået vores egen lukkede gruppe på Facebook, og hvis du vil deltage i denne gruppe, så søger du bare efter “Ullerødpark” på Facebook, og anmoder om deltagelse. Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i denne gruppe.

Facebook-gruppen erstatter på ingen måde grundejerforeningens hjemmeside www.ullerodpark.dk men kan fungere som bindeled mellem grundejerne. Gruppen er således alene tænkt som et uformelt forum for grundejerforeningens medlemmer, hverken mere eller mindre.


Juni '17 - Sankt Hans bål

Igen i år er der Sankt Hans-bål på fællesarealet ved Sneppevænget. Vi håber på vejret arter sig og bliver en dejlig aften. Som sædvanlig byder grundejerforeningen på en forfriskning, så sangstemmerne forberedes til Midsommervisen. Alle er velkommen, også sammen med famlie og  venner. Bålet tændes klokken 21.

Se invitationen.


Maj '17 - Sæt kryds i kalenderen - ny havedag

Søndag den 10. september 2017, kl. 10-15 indbyder bestyrelsen til en havedag i grundejerforeningen. Her får vi ordnet en masse på fællesarealerne, og dermed sparer vi lidt på vores gartnerudgifter. Ligesom de sidste år, så mødes vi ved bålpladsen - mellem de to Sneppevænger. Medbring lidt haveredskaber - og mon ikke vi slutter dagen af med en grillpølse og en sludder. 

Og inden havedagen planlægger bestyrelsen hvilke tiltag vi kan kaste os over. Har du forslag - så hold dig ikke tilbage. Skriv til mail@ullerodpark.dk så tager vi dine forslag med i betragtning.


Maj '17 - Placering af varmepumper

Tidligere på året, og på generalforsamlingen blev problematikken om placering af varmepumper diskuteret. Derfor har bestyrelsen udarbejdet retningslinjer, der kan være med til at ensrette, hvordan vi i fremtiden henstiller til placering af varmepumper hos grundejere der ønsker denne form for supplerende varmekilde.

Placeringen skal ske med mindst 50 cm til skel, således at kassen (der også er obligatorisk) der omslutter varmepumpen kan skjules med beplantning. Bemærk billedet er ikke fra grundejerforeningen. Læs Retningslinjer.


Februar '17 - Fastelavn

En tradition er vakt til live. Fastelavn for børn og barnlige sjæle, og ikke mindst en hyggelig komsammen i vores dejlige grundejerforening.

Elisabeth, i Sneppevænget 205, har tilbudt sin hjælp med at arrangere en hyggelig eftermiddag, hvor I alle er inviteret med børn, børnebørn og eventuelt børn på besøg - samt øvrige barnlige sjæle der synes fastelavn skal fejres. Vi mødes på legepladsen på Sneppevængets 200-serie, søndag den 26. februar kl. 14. Se invitationen her.


Oktober '16 - Fælles bestilling af luftfiltre

Flere grundejere har spurgt til, om der kunne laves en ny fælles bestilling af luftfiltre til varmesystemet. Vi er blevet tilbudt samme pris igen som i april 2014, kr. 130,- pr. stk. Det anbefales, at man udskifter filter en gang årligt, for at få en god ventilation i boligen. Så måske du skulle overveje at købe 2 stk. filtre.


Søren Mogensen, Rypevænget 107, vil gerne stå for bestillingen igen. Så hvis du vil være med til denne fælles bestilling, så overfør penge via MobilePay 22 12 22 98 eller læg penge i hans postkasse i en kuvert med angivelse af navn, vænge og nummer.


Sidste frist for tilmelding er mandag, den 24. oktober 2016. Herefter bestiller Søren filtrene hos leverandøren. Og filtrene omdeles i weekenden efter modtagelsen.


September '16 - Flot og godt arbejde på Havedagen

Havedagen mønstrede 25 grundejere, der kastede sig ind i kampen om beplantninger der var vokset sig for stort, ukrudt der havde bredt sig, fliser der mere lignede en græsplæne, buske der var gået ud og gangarealer der var svært passerbare. Flot stykke arbejde, der sluttede med grillpølser, en håndbajer og en hyggesnak på Sneppevænget-100's legeplads. Tak for indsatsen, og de omkring 75 arbejdstimer.

August '16 - Deltag i Havedagen

Så prøver vi igen. Vi forsøgte i maj måned med en fælles havedag, som vi har haft succes med de sidste par år. Desværre var der ikke den store tilslutning, men det kan der jo være mange årsager til. Derfor valgte vi i bestyrelsen at give den endnu en chance og rykke havedagen til søndag, den 18. september 2016. Det vil glæde os, at se mange grundejere møde op denne søndag til lidt fælles arbejde på foreningens store fællesarealer.


Vi forsøger ved afholdelsen af disse havedage, at begrænse vores fælles gartnerudgifter ved at påtage os lidt vedligehold, som vi ellers skal have gartneren til at udføre. Som bonus for det - så har vi faktisk et par hyggelige timer sammen, hvor der bliver snakket og arbejdet. Og så slutter vi dagen af med lidt fælles grillmad. Link til invitationen.


April ' 16 - Tilmeld dig Havedagen

Igen i år indbyder bestyrelsen til en havedag i grundejerforeningen, hvor vi mødes for at arbejde med forskellige små og mindre vedligeholdelsesarbejder på vores fællesarealer. Meningen er, at vi får nogle hyggelige timer sammen, får snakket, arbejdet og samtidig sparet lidt penge på vedligeholdelseskontoen. Og så slutter vi arbejdet af med lidt fra grillen og en kølig pilsner eller sodavand. Læs mere her.

Tilmeld dig senest den 29. april 2016, så vi i god tid ved hvor mange der deltager, og så vi kan planlægge omfanget af arbejdsopgaver.


Marts '16 - Undgå indbrud med Nabohjælp

Der har for nylig været et par indbrud i vores bebyggelse. Det er naturligvis aldrig rart, og derfor anbefaler vi også fra bestyrelsens side, at naboer laver aftaler om at se efter hinandens huse.

 

Vi kan endvidere anbefale, at man tilmelder sig NABOHJÆLP. Læs mere på deres hjemmeside www.nabohjælp.dk, hvor de fortæller, at med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med husene bl.a. i ferier. Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for jer. Erfaringer viser nemlig, at du med Nabohjælp kan undgå hvert 4. indbrud. Og så er det gratis at være med.


Når du opretter en profil på nabohjælp.dk eller via deres app, får du redskaberne til nemmere og mere stabil nabohjælp:


 • Adgang til at sende og modtage advarsler i nabolaget, hvis der sker noget mistænkeligt
 • Klistermærker til postkasser og døre
 • Adgang til en feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer, hvornår dit hjem er alene hjemme
 • Postkort som du kan bruge til at invitere naboerne med
 • Gode råd og vejledning til at undgå indbrud


Februar '16 - Advokaten var på besøg

Den 9. februar 2016 havde vi generalforsamling og ligesom sidste år havde vi invitetert til et temamøde inden selve generalforsamlingen.

I år havde vi inviteret advokat Lisbeth Andersson, der mødte op og fortalte om arveret. Vi blev præsenteret for forskellige arveretslige eksempler, som gjorde indtryk på flere af os.


Emner som man synes er indlysende, men som åbenbart alligevel kan stille arvingerne i en kedelig situation. Hvorfor er "uskiftet bo" ikke altid det bedste? Ja, det fik vi svar på. Lisbeth Andersson opfordrede til at aftale et møde med hende eller ens egen advokat, og dermed sikre at der er styr på de arveretslige spørgsmål - og helst inden du får brug for det.


September '15 - Varmetilskud til pensionister

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist. Tillægget kan dække en del af din udgift til varme. Varmetillæg dækker udgifter til opvarmning, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel. Søg om varme tilskud på borger.dk


OBS

 • Du skal være opmærksom på, at hvis din bolig er opvarmet med gas eller el, kan du kun få tillæg til den del af din regning, der går til varme.
 • Du kan ikke få dækket udgifter til drift og vedligeholdelse af selve varmekilden, fx udgifter til kontrol og reparation af et fyr.
 • Du kan søge om varmetillæg, uanset om du bor til leje eller ejer din bolig.


Beregning af tillæg

Varmetillægget bliver beregnet ud fra, hvor stor din varmeudgift har været de seneste tre år, og hvor høj din såkaldte personlige tillægsprocent er. Du kan ikke få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul. Din formue har ikke betydning for, hvor meget du kan få i varmetillæg.


September '15 - Hess er gået konkurs

På foranledning af en grundejer er vi blevet gjort opmærksom på, at firmaet Hess, der tidligere har produceret vores varmeblæsere er gået konkurs. Der bliver således ikke produceret varmeblæsere af den model vi kender. Imidlertid fandt samme grundejer ud af, at firmaet Electrocare, Generatorvej 8A, 2860 Søborg, telefon 38346010 allerede havde ordnet en varmeblæser i Vagtelvænget, og at de var istand til at ordne fremtidige problemer.


Juli '15 - Hvad kan man bruge afslået græs til?

Hvis du er vild med en smuk, kort græsplæne vil du sikkert slå den ofte. Herved producerer du en stor mængde græs, der kan være til besvær. Mange haveejere kører det afslåede græs på genbrugspladsen, men det er at smide god, gratis gødning ud.

Græs er godt for mange ting, og som gødning er det en af de vigtigste (dette gælder også kompost). Lagt på jorden rundt om stauder eller buske begrænser det vandfordampningen, holder jorden fugtig i længere tid og skaber et godt mikroklima for nyttige mikro- og makroorganismer. Desuden holder det ukrudtet nede. Det afklippede græs afgiver næringssalte til jorden, der let optages af planterne.

Udlagt afklippet græs kan forhindre at tomater og auberginer brister, og det forhindrer at bær og frugter falder af planterne i tørre perioder. Den tørre bark og affaldne nåle fra nåletræer er næringsfattig og bruges især til at holde ukrudt nede i bede.


Juni '15 - Efterisolering af fjernvarmerør eller ej

På foranledning af Skjold - en beboer i grundejerforeningen - udsender vi hermed hans vurdering af sagen mellem Nordforbrændning og de enkelte beboere i grundejerforeningen i forbindelse med at vi fik ny fjernvarmeinstallation i 2012. Skjold anbefaler, at man ikke lader Rambøll foretage efterisoleringisoleringen.


Bestyrelsen videregiver hermed denne anbefaling, men tager ikke stilling til om det ene er mere rigtigt end det andet. Det er således op til hver enkelt grundejer at vurdere om de ønsker at benytte sig af dette tilbud om efterisolering eller ej. Læs Skjolds brev til Nordforbrænding.


Juni '15 - Sankt Hans bål

Igen i år er der Sankt Hans-bål på fællesarealet ved Sneppevænget. Alle er velkommen sammen med famlien og eventuelle venner. Bålet tændes klokken 21 - bemærk nyt tidspunkt i forhold til tidligere år. Se invitationen.


Vejret holdt, der var bygget et rigtig flot bål, og heksen blev sendt til Bloksbjerg. Desværre var der ikke så mange deltagere.
Juni '15 - Ullerødhave loppemarked

Søndag den 14. juni er der loppemarked på pladsen ved Nem Købmand, Drosselvænget 106. Det er et samarbejde imellem grundjerforeningerne Jellerød Have og Ullerødhave. Og hvem ved - måske kan vi også blive en del af det til næste år.

Et godt initiativ og en mulighed for at få ryddet op i gemmerne.

Læs invitationen ved at klikke på billedet.


Maj '15 - Hyggeligt samvær og praktisk arbejde

Der blev knoklet, ordnet hæk, fældet træer, luget ukrudt, snakket og grinet. Helt igennem en dejlig havedag, hvor beboere fra 16 huse deltog i årets havedag.


Der blev gået til den i tre timer fra kl. 10-13, og herefter bød grundejerforeningen på ristede pølser - i år ved Rypevængets parkeringsplads. Og da klokken var 15 var "arbejdsdagen" slut. Tak til de fremmødte.


April '15 - Meld dig til Havedagen den 31. maj

Igen i år holder vi havedag, hvor vi sammen arbejder på at forskønne vores fælles arealer. Alle er velkommen, uanset om de har mange kræfter at lægge i arbejdet, mest har lyst til at være sammen med hyggelige naboer, bage en kage til kaffen, eller hente drikkevarer til det arbejdende folk.

Vi slutter dagen af med at tænde grillen og få en sprød pølse og endnu en god snak. For at vi kan få et overblik over omfanget af deltagere og dermed kan planlægge såvel arbejdet som praktikken med mad mm - så meld dig til senest den 24. maj. Læs mere her.

Marts '15 - Ligusterhække holder ikke evigt

Vores rækkehusbebyggelse er anlagt med ens hække af almindelig liguster. Det har været hensigten, at hækkene sammen med bebyggelsens øvrige udformning skulle danne en pæn og karakteristisk helhed. Men liguster holder ikke evigt, og det vurderes at en Lisgusterhæk holder 40-50 år, og det nærmer vi os efterhånden - men en hæk kræver også vedligeholdelse. Læs her hvordan Lystoftens Ejerlaug skriver om deres problem med Ligusterhækken.


Februar '15 - Besøg fra Danske Bank

I forbindelse med årets generalforsamling, den 3. februar 2015 havde vi inviteret vores foreningens bankforbindelse, Danske Bank,  til at komme og fortælle om de nyeste trends indenfor lån, låneomlægninger og samtidig give lidt tips og tricks til hvordan man kan forholde sig i denne tid, hvor renteniveauet aldrig har været lavere.


Efterfølgende holdt i årets generalforsamling.Maj '14 - Havedag

Endnu er dejlig havedag med fin repræsentation fra vængerne - dog kunne vi godt tænke os lidt flere beboere fra Vagtelvænget.


Vi gik til den og hver især gav det de nu kunne holde til. Der blev skåret en hel del ned i Sneppe-200, hvor en del af fællesarealet efterhånden havde taget magten, og samtidig også lyset fra en grundejer. Rosenhækken blev luget og mange andre fine tiltag. Vi ser frem til endnu en havedag i 2015.


 Kalender 2021

Dato

Aktivitet

11. feb

Generalforsamling 2021 - aflyst

23. juni

Sankt Hans-bål tændes kl 21.30


Forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder eller generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet.


Nyheder

Har du som grundejer ideer til information eller viden, som du mener kan være til glæde og gavn for resten af foreningen, så skriv til bestyrelsen eller webmaster.


Nyheder ajourføres når bestyrelsen har oplysninger de finder interessante og relevante for grundejerforeningens medlemmer.


Nyheder ligger maksimalt to år på hjemmesiden.