Informationer

Foreningens CVR-nr. 34496862

Kontingent

Medlemskontingent i Grundejerforeningen Ullerødpark koster 2.000 kroner om året (2017). For nye medlemmer er der et indmeldelsesgebyr svarende til 25 procent af det årlige kontingent til foreningen.

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Danske Bank hvert år efter generalforsamlingen. Regnr 1551 Kontonr 7210493 inden den 7. april 2017.

 

Tilmeld dig MailService

Vi forsøger at begrænse mængden af papir og udskrifter af forskellig art. Kommunikation til medlemmer i grundejerforeningen sker primært via hjemmesiden, men understøttes af MailService, hvor bestyrelsen løbende udsender nyheder eller links til Nyheder på hjemmesiden.

 

Derfor er det vigtigt, at du som grundejer informerer bestyrelsen om din mailadresse og holder os informeret om eventuelle ændringer. Skriv til grundejerforeningen på mail@ullerodpark.dk og angiv hvilken mailadresse du ønsker vi skal anvende, for at du modtager de aktuelle nyheder.

 

Lokalplaner mm

Generalforsamling 2018 blev holdt

tirsdag, den 6. februar 2018, kl. 19.00

 

Indkaldelse og dagsorden - 2018

 

Godkendte regnskaber

Læs her svarene på de mest almindelige spørgsmål fra ejendomsmægleren i forbindelse med et hussalg.

 

Øvrige oplysninger

  • Udgifter til vedligeholdelse af fællesarealerne indgår i grundejerforeningens kontingent.
  • Gartner Søren Sømod står for vedligeholdelsen af de store fællesarealer.
  • Der er ikke aftalt udgifter til ekstraordinære investeringer, jvf. budgettet.
  • Der afsættes årligt et beløb til vedligeholdelse af den omkransende rosenhæk, der så kan beskæres hvert 4. år.
  • Der afsættes årligt et beløb til klimatilpasning og afvanding af fællesarealerne.

 

Copyright Grundejerforeningen Ullerødpark © All Rights Reserved